Bàn ghế – Đồ gỗ cổ

Bàn ghế cổ xưa, bàn ghế đóng mới bằng gỗ cổ xưa, các loại đồ gỗ cổ: đôn, kệ gỗ, giá áo…