Giường – sập

Sập hút 3 thành

Sập 3 thành (sập hút) Dài 1m9 Ngang 1m22 Cao 53 (mặt ngồi) Sập gỗ cổ xưa, gỗ đen bóng loáng. Có cẩn đá cẩm thạch trên các thành. Tình trạng bảo quản rất tốt. Quý khách có thể đến…
Read more

Giá: Vui lòng gọi